• Mitrenga
  • Činnost firmy
  • Mosty, dopravní stavby

Mosty, dopravní stavby

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce dopravních staveb. Jedná se o Pozemní komunikace - dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace.
Specializujeme se zejména na tyto součástí pozemních komunikací:

  • mostní objekty (nadjezdy)
  • propustky
  • lávky pro chodce nebo cyklisty
  • opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi

Zakázku jsme schopni provést v plném rozsahu na klíč včetně souvisejících prací - všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, včetně chodníků, revizních zařízení, násypy a svahy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, směrové sloupky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy,atd.

Firma je schopna realizovat zakázky v objemech až 30 – 40 mil. Kč bez DPH. Firma má zkušenosti s mosty s rozpětím až 100 m, s opěrnými zdmi délky až 300 m.