• Mitrenga
  • O firmě
  • Profil firmy, historie

PROFIL FIRMY, HISTORIE

Společnost Mitrenga - stavby, spol. s r.o. vznikla 1.1.2005 transformací z firmy Ing. Rostislav Mitrenga, která byla založena na jaře v roce 2001. Z počátku založení se firma specializovala v oblasti sanace a rekonstrukce staveb a to na zajištění statiky objektu nebo jeho zesílení a odstranění vlhkosti a ochrana proti vodě. V průběhů let se činnost firmy měnila a rozšiřovala, kde v současnosti hlavní činností firmy jsou dopravní stavby. Jedná se především o oblast Dopravních silničních staveb se specializací na výstavbu, opravy a rekonstrukce mostů, lávek pro pěší a cyklisty, opěrných zdí.

Za uplynulou dobu existence firma získala dostatečné zkušenosti s prováděním prací tohoto druhu a i přes svou velikost postavila řadu významných staveb. V současné době má společnost obrat přibližně 80 mil. Kč a zakázky jsou realizovány jak z pozice hlavního dodavatele tak subdodávkami u velkých společnosti zaišťující významné dopravní stavby. Práce provádíme pro všechny incestory a správce silničních staveb v ČR a to Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kraje, Správy a údržby silnic, obce, soukromí investoři a velké stavební společnosti.

Firma Mitrenga- staby, spol. s.r.o. má zaveden Integrovaný systém řízení společnosti na základě požadavků znění norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18 001:2008.

Odbornost dohledu je zajištěna samotným majitelem firmy, autorizovaným inženýrem (č.: 1004056; č.a.: 28158) v oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Ing. Rostislav Mitrenga jednatel společnosti